Het Bestuur van de NVT

jaap van der meulen

Voorzitter

Jaap van der Meulen

Stuur email

sponsorcoordicator

Vice-voorzitter

Vacature

Stuur email

jaap van der meulen

Secretaris

Jaap van der Meulen

Stuur email

dick zeilstra

Penningmeester

Dick Zeilstra

Stuur email

sponsorcoordicator

Sponsorcoördinator

Vacature

Stuur email

Evenementencoördinator

Evenementencoördinator

Vacature

Stuur email

sylvester van welij

Ledenadministratie

Sylvester van Welij

Stuur email

 

martijn van der heide

Webmaster

Martijn van der Heide

Stuur email

redacteur

Hoofdredacteur Tegel

Vacature

Stuur email

Bestuursfuncties

Voorzitter

 • Geeft leiding aan het bestuur en zit de vergaderingen voor
 • Waakt over de doelstellingen van de vereniging
 • Vertegenwoordigt het bestuur van de NVT

Secretaris

 • Zorgt voor de inkomende en uitgaande post
 • Stelt de agenda van vergaderingen op
 • Notuleert de bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Verstuurt de notulen van de ledenvergaderingen binnen 1 maand na die vergadering aan de leden
 • Verzorgt de interne en externe communicatie
 • Houdt het archief bij

Penningmeester

 • Is belast met het financiële beheer van de NVT
 • Verzorgt een adequate boekhouding
 • Is verantwoordelijk voor het jaarlijkse financiële verslag van de NVT en geeft de verificatiecommissie hierover uitleg
 • Presenteert het financiële verslag en de begroting voor het volgende verenigingsjaar in de (B)ALV

Vice-voorzitter

 • Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid

Sponsorcoördinator

 • Zorgt voor het vinden en onderhouden van de sponsorcontacten

Evenementencoördinator

 • Faciliteert en coördineert evenementen die door het bestuur zijn geïnitieerd
 • Zorgt voor de invulling van de diverse commissies

Hoofdredacteur Tegel

 • Zorgt voor het aanleveren en opmaken van nieuwe artikelen voor De Tegel

Webmaster

 • Onderhoudt de website van de NVT en maakt en verzend de nieuwsbrieven

Ledenadministratie

 • Onderhoudt het ledenbestand van de NVT

Vind ons op Facebook