Sponsoring

De primaire doelstellingen van de Nederlandse Vereniging in Thailland (NVT) zijn het versterken van de band tussen de in Thailand woonachtige Nederlanders en het stimuleren van culturele, sport & recreatieve activiteiten door en voor de leden.

Daarbij is het een vereniging zonder winst oogmerk, en wil de activiteiten voor haar leden zo toegankelijk mogelijk maken. Vandaar dat we graag de mogelijkheid geven voor sponsoring.

Onze verenigingswebsite staat open voor advertenties in de vorm van ‘banners’. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden, zoals het sponsoren van onze vele activiteiten gedurende het jaar.

De NVT kent de volgende advertentiemogelijkheden:

De NVT kent de volgende sponsorpakketten:

Toelichting:

Onze Platina sponsors hebben een bedrag van 90.000 ThB of meer gestort op onze bankrekening en hebben het recht een evenement naar hun te vernoemen. Hun logo verschijnt in onze nieuwsbrief in de “platina” groep. In hun eigen sectie verschijnt hun logo 8 x per jaar. Zij staan in de “platina” sponsorlijst in de voettekst van onze website. Zij kunnen 4 x per jaar gratis adverteren op onze website en krijgen het jaarverslag alsmede een dankbrief.

Onze Goud sponsors hebben een bedrag aan sponsoring overgemaakt op onze bankrekening van minimaal 50.000 ThB. Hun logo wordt geplaatst in de vaste “goud” groep in onze nieuwsbrief, zij staan in de sponsorlijst in de vaste zijbalk op onze website. Zij kunnen 2 x per jaar gratis adverteren op onze website en krijgen het jaarverslag en een dankbrief.

De Zilver sponsors zijn die sponsors die minimaal 30.000 ThB als sponsorbedrag stortten op onze bankrekening. Hun naam/logo wordt 1 x bij een van onze evenementen vermeld. Zij worden 2 x genoemd in onze nieuwsbrief en staan in de sponsorlijst in de roterende zijbalk van onze website. Zij hebben recht op het plaatsen van 1 advertentie op onze website per jaar en krijgen het jaarverslag en de dankbrief.

De Brons sponsors zijn die sponsors die een sponsorbedrag vanaf 10.000 ThB. stortten op onze bankrekening. Hun naam/logo wordt 1 x vernoemd tijdens een van onze evenementen en zij worden eenmalig vernoemd in de nieuwsbrief van de vereniging. Zij worden opgenomen in onze sponsorlijst op onze website en krijgen het jaarverslag en een dankbrief van de vereniging.

Het Bonus pakket is voor die bedrijven die direct aan de leden der vereniging een bepaalde korting op hun producten willen verlenen. Deze aanbieders vindt u terug op onze website www.nvtbangkok.org onder het kopje “Bonus”. Zij worden 2 x per jaar vermeld in onze nieuwsbrief, de eerste keer bij de start van de actie. Zij ontvangen het jaarverslag.

Voor meer informatie of andere mogelijkheden tot ondersteuning van onze vereniging en het maken van afspraken over Uw sponsoring, nodigen we u uit contact op te nemen met onze sponsorcoördinator via sponsoring@nvtbangkok.org

The primary objectives of the Dutch Society Thailand (NVT) are strengthening ties between Dutch citizens residing in Thailand, and encouraging cultural, sport and recreational activities for (and organised by) its members.

Furthermore we are a non-profit association and want to keep the activities for our members as accessible as possible. So we give the opportunity for sponsoring.

Our association website is open for advertisements in the form of banners. There are other options available as well, such as sponsoring some of our many activities during the year.

The NVT has the following advertisement options available:

The NVT has the following sponsorship packages available:

Explanation:

Our Platinum sponsors have paid up to 90,000 ThB or more in our bank account and have the right to name an event after them. Their logo appears in our newsletter in the “platinum” group. In their own section, their logo appears 8 times a year. They are in the platinum sponsorship list in the footer of our website. They can advertise 4x annually for free on our website and receive the annual report and a letter of thanks.

Our Gold sponsors have donated a total of sponsorship to our bank account of at least 50,000 ThB. Their logo is placed in the regular “gold” group in our newsletter; they are mentioned in the sponsor list in the fixed sidebar on our website. They can advertise on our website 2 times a year and receive the annual report and a letter of thanks.

The Silver sponsorships are those sponsors who dropped at least 30,000 ThB as a sponsorship amount to our bank account. Their name / logo is listed 1 x at one of our events. They are mentioned 2x in our newsletter and are in the sponsor list in the rotating sidebar of our website. They are entitled to place 1 advertisement on our website each year and receive the annual report and a letter of thanks.

The Bronze sponsors are those who donated a sum of 10,000 ThB or above on our bank account. Their name / logo will be named 1 x during one of our events and they will be named once in the association’s newsletter. They are included in our sponsorship list on our website; receive the annual report and a letter of thanks.

The Bonus package is for those companies who want to give a certain discount on their products directly to members of the association. These package holders can be found on our website www.nvtbangkok.org under the heading “Bonus”. They are listed 2 times a year in our newsletter, the first time at the start of the action. They receive the annual report.

For details about advertisement or different support of our association and making further arrangements about your sponsoring, we invite you to contact our sponsor coordinator at sponsoring@nvtbangkok.org.

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

B-Quik
vischu
aa insurance

Sponsors Sinterklaas

Suniture
The Windmill
Next Level
Lotus
Dutch Cheese 4 You
Zoetekauw
Okura

Advertenties