NVT Magazine, de Tegel

Het NVT magazine de Tegel verschijnt op de NVT website als een reeks losse artikelen die op elk internetapparaat gelezen kunnen worden en desgewenst gedownload. Via de nieuwsbrief en sociale media worden de leden attent gemaakt op nieuw verschenen artikelen

Redactieleden

De redactie van De Tegel bestaat uit de volgende personen:

Hoofdredacteur

Vacature

Stuur email

Redacteur, corrector

Sylvester van Welij

Redacteur

Eric Roosenbaum

Correspondenten

NVT Magazine de Tegel prijst zich gelukkig met een aantal trouwe correspondenten:

  • Paul van der Hijden: column
  • Else Geraets: reisverslagen
  • Hans Geleijnse
  • Jan Hoffman

Ledenbijdragen

Alle leden worden uitgenodigd bijdragen te leveren, interessante stukjes, leuke informatie of als u een goed idee heeft voor een artikel, neem dan contact op met magazine@nvtbangkok.org

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren of in te korten. Artikelen verkondigen de mening en zijn voor verantwoording van de auteur. De NVT noch de redactie van NVT de Tegel neemt enige verantwoording voor de inhoud van individuele artikelen.

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

B-Quik
vischu
aa insurance

Advertenties

Hier zou
uw advertentie
kunnen staan