ALgemene Ledenvergadering (ALV)

De secretaris van de Nederlandse Vereniging Thailand te Bangkok nodigt de leden namens het bestuur uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op 3 oktober. Deur open om 17:00.
De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor geregistreerde leden, na aanmelding via secretaris@nvtbangkok.org. Links naar de documenten zijn te vinden in de nieuwsbrief.
Agenda:

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter
 2. Goedkeuring notulen van de ALV van 27 oktober 2021
 3. Inkomende en uitgaande post
 4. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2021-2022
 5. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2021-2022
 6. Verslag van de verificatiecommissie
 7. Goedkeuring van het financiële verslag over verenigingsjaar 2021-2022
 8. Benoeming van een verificatiecommissie
 9. Verkiezing bestuursleden volgens het rooster van aftreden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Datum

03 okt 2022
Verlopen!

Tijd

17:30 - 18:30

Locatie

Stable Lodge
39 Sukhumvit 8, Bangkok
QR code