Hierbij willen we alle kiesgerechtigde leden uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering die dit jaar wordt gehouden op woensdag 27 oktober 2021 om 19 uur bij Bistro33 (Sukhumvit soi 33). Daar bespreken we, zoals elk jaar, naast andere zaken de financiële situatie en wordt de bestuurssamenstelling vastgesteld. Het financiële verslag is aan de leden toegestuurd. Op de website kunt u de agenda, de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 oktober 2020 en het jaarverslag 2020-2021 vinden.

Aan de beurt van aftreden zijn de secretaris, de vice voorzitter en de webmaster. Alle drie hebben zich bereid verklaard door te gaan als er geen tegenkandidaten zijn. Nicole Hammer is de opvolgster van penningmeester Dick Zeilstra en vervolgt diens tweejarige termijn.

Er zijn vacatures voor de functies van evenementencoördinator en sponsorcoördinator. Voor alle bovengenoemde functies roepen we de leden op om (tegen)kandidaten aan te melden per email aan het bestuur. Dat kan tot 22 oktober 2020.

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

Qatar Airways
B-Quik
Heineken
AA Insurance
Gevah
AGS
vischu

Advertenties

Hier zou
uw advertentie
kunnen staan