Commissie Lief en Leed

De NVT wil contact en belangstelling aanbieden vanuit de vereniging bij moeilijke of vreugdevolle omstandigheden door “commissieleden” die zich hiertoe bereid hebben verklaard.

Bijvoorbeeld door zieke NVT leden te bezoeken en de benodigde aandacht te schenken aan diegenen die dat nodig hebben.

Een simpel gezelligheidsbezoekje is bij de commissieleden in goede handen, net als contact bij “feestelijke” aan­gelegenheden.

Ook bij ziekte of ongeluk kan er bij leden of hun partner behoefte ontstaan aan persoonlijke belangstelling. Dankzij de vrijwilligers kan de NVT hierin voorzien door een zieken- of gezelligheidsbezoek.

De commissie bestaat uit een beperkt aantal leden die woonachtig zijn in Bangkok.

De commissie kan zorgen voor een persoonlijk bezoek, maar ook een attentie voor betrokkene regelen, dus de woonplaats hoeft geen belemmering te zijn om een beroep op de commissie te doen.

Heeft u behoefte aan contact of kent u een (nabestaande van een) lid door wie contact bij ziekte of eenzaamheid, of na een feestelijke of trieste gebeurtenis op prijs wordt gesteld, dan kunt u zich wenden tot LiefEnLeed@nvtbangkok.org.

Disclaimer

  • U kunt bezoek krijgen van een of meerdere vrijwilliger(s) uit de Lief- en Leedcommissie van de Nederlandse Vereniging Thailand gevestigd te Bangkok, afhankelijk van de beschikbare tijd of reisafstand.
  • Deze vrijwilliger kan u desgewenst ondersteunen in uw situatie.
  • Deze ondersteuning en bezoeken hebben een tijdelijk karakter.
  • Onze vrijwilligers zijn geen professionele hulpverleners en kunnen daarom ook niet als vervanger van een arts of andere hulpverlener gezien worden.
  • De vrijwilligers nemen voor u geen contact op met autoriteiten of instanties.
  • De vrijwilligers bieden geen financiële hulp, zoals voor u geld pinnen of aan u uitlenen.
  • De NVT te Bangkok sluit elke verantwoordelijkheid uit voortkomende uit het doen of laten van vrijwilligers van haar Lief en Leed commissie.
  • Ingeval van geschil beslist de coördinator of het bestuur van de NVT te Bangkok.

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

Qatar Airways
B-Quik
Heineken
AA Insurance
AGS
vischu

Advertenties

Hier zou
uw advertentie
kunnen staan