Nieuwsbrieven

2015-01-19 Nieuwsbrief 25

Ontmoetingen in de Residentie

Geslaagde ontmoeting in de residentie

Afgelopen dinsdag vond een ochtendontmoeting plaats in de residentie van de Nederlandse ambassadeur met een record aantal bezoekers. De verschenen mystery guest uit de wereld van de massamedia was Henry in 't Zandt, die jarenlang eindredacteur is geweest bij Nederlandse tv-programma's als Brandpunt en Nova, en die heeft meegewerkt aan vele andere nieuwsrubrieken en documentaires. Hij ging een dialoog aan met de aanwezigen over de functie van de journalistiek in de maatschappij. Hij vertelde gedreven over zijn vak en daagde de toehoorders uit met hun eigen meningen te komen. Waar moet de journalistiek aan voldoen? Hoe werkt de journalistiek? Naar aanleiding van de aanslag in Parijs kwam vanzelfsprekend aan de orde of er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Het was een uiterst levendige gedachtewisseling, waar vele gasten aan deelnamen. En Henry toonde zich een meester in zijn vak door de mensen aan het praten te krijgen.

Volgende ochtendontmoeting in de residentie

Dinsdag 17 februari wordt een hele bijzondere ochtendontmoeting. Omdat het ambassadeursechtpaar Thailand gaat verlaten is het de laatste keer dat mevrouw Wendelmoet Boer de ochtendontmoeting kan organiseren. Daarom beantwoordt zij dit keer zelf vragen van de gasten. De bijeenkomst wordt geleid door Henry in 't Zandt, eindredacteur van NVT Magazine De Tegel. U kunt zich nu reeds aanmelden via e-mail naar ontmoeting@nvtbangkok.org.

Boek over de tsunami

Dominique van den Berg heeft 10 jaar geleden samen met 6 goede vrienden de tsunami overleefd in Thailand. Ze waren toen op Ko Phi Phi. Ze hadden niks meer, maar wel hun leven. Na 10 jaar heeft zij haar verhaal op papier gezet en dat uitgegeven in de vorm van een boek: De dag die ik niet vergeten kan. De omslag is te zien op dedagdieiknietvergetenkan.nl waar het boek ook besteld kan worden.

Maandelijkse ontmoeting naar Det5

Enkele leden hebben geïnformeerd naar redenen voor de keuze van Det5 als nieuwe locatie voor onze maandelijkse ontmoeting. Hoewel geen enkele keuze op unanieme instemming zal kunnen rekenen heeft deze locatie duidelijke voordelen. Grenzend aan de tuin is een flinke nieuwe open doch overdekte ruimte gecreëerd, die groot genoeg is voor ons gezelschap en exclusief voor ons gereserveerd kan worden. De akoestiek aldaar maakt het mogelijk om rustig en zonder stemverheffing met elkaar te praten. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is optimaal. Er worden zeer redelijke prijzen gehanteerd en vanzelfsprekend ontbreken de Nederlandse snacks en maaltijden ook niet.