Nieuwsbrieven

2015-01-06 Nieuwsbrief 23

Nieuwjaar en Mystery Guest

Nieuwjaar

De eerste maandelijkse ontmoeting dit jaar is bij uitzondering niet op de eerste, maar de tweede donderdag van de maand, 8 januari 2015. Niettemin beschouwt het bestuur dit toch als onze feestelijke inluiding van het nieuwe jaar, te vieren met oliebollen, aangeboden door de vereniging. De ontmoeting zal gewoontegetrouw plaatsvinden in de Green Parrot aan Sukhumvit Soi 16, vanaf 19:00 uur, waar het eerste biertje u weer wordt aangeboden door Heineken en een patatje door FarmFrites.

Tevens zal de toekomstige locatie van deze maandelijkse ontmoeting bekendgemaakt worden.

Ochtendontmoeting op de residentie

Dinsdag 13 januari stelt de ambassadeur zijn residentie open voor de ochtendontmoeting van de NVT, vanaf 10:00 uur. Het adres is 106 Wireless Road. Een mystery guest uit de wereld van de massamedia zal de aanwezigen vertellen over de uiterst boeiende kanten van zijn vak. Wie deze mystery guest is blijft uiteraard nog even geheim tot op de ochtend zelf.

Vergeet niet uw komst bekend te maken bij "ontmoeting@nvtbangkok.org", in verband met aanmelding bij de bewaking.

Herinnering contributie

Ondanks wat we schreven in de vorige nieuwsbrief heeft de NVT toch de volautomatische herinnering doen uitgaan aan leden die volgens de boekhouding nog niet betaald hadden. Realiseert u zich, dat bij overmaking op de bank, wij niet kunnen zien wie de afzender is. Daardoor hebben we niet alle reeds binnengekomen betalingen aan individuele leden kunnen koppelen, zodat die nota's open bleven staan. Excuses als we u onterecht een herinnering gestuurd hebben.

Stuur ons bij overmakingen of klachten over de afhandeling een mailtje met datum, tijd, plaats en kanaal van de transactie. Een van de leden had het briljante idee om de laatste twee cijfers van het factuurnummer als satang aan het factuurbedrag toe te voegen. Met deze gegevens proberen we betalingen en leden aan elkaar te passen.

U kunt natuurlijk ook tijdens een van komende ontmoetingen per kas betalen, of via "paypal" op onze website "nvtbangkok.org" onder menu "vereniging".