NIEUWSBRIEF NR: 29

DATUM: 10 april 2021


Begroting 2021/2022

begroting

Eind oktober houdt de NVT weer de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze datum valt echter na het begin van het boekjaar, dat op 1 september begint. Formeel kan er dan geen begroting meer worden geagendeerd, maar deze moet anderzijds wel zijn goedgekeurd. Deze mailing dient u daarom te beschouwen als een virtuele Buitengewoon Algemene Ledenvergadering (BALV). Net als in twee voorgaande jaren willen we u ook dit jaar de begroting als bijlage bij deze nieuwsbrief voorleggen. Het financiële rapport dient er nu alleen toe om de begroting toe te lichten, de financiële situatie zelf zal met een actueel verslag in oktober worden besproken. Dan zal ook de kascommissie de controle uitvoeren en verslag daarvan uitbrengen.

Als u met deze begroting akkoord kunt gaan hoeft u niets te doen. Als u vragen, opmerkingen of aanpassingen heeft (alleen over de begroting, laatste kolom van het exploitatieoverzicht) dan kunt u deze tot 30 april 2021 kenbaar maken bij de penningmeester. U krijgt dan uiteraard antwoord. We hopen erop dat alles voldoende duidelijk is toegelicht.


Wijziging huishoudelijk reglement

Er is een tweede punt voor deze virtuele BALV. Het bestuur heeft het huishoudelijk reglement nog eens onder de loep genomen en ontdaan van overbodige en soms dubbele toelichting. Er staat nu in wat er volgens ons in moet staan en we willen dit graag aan de leden ter goedkeuring voorleggen. U kunt deze nieuwe versie (bijlage) vergelijken met de vorige versie die op de website staat.

Als u met dit reglement akkoord kunt gaan hoeft u niets te doen. Als u vragen, opmerkingen of aanpassingen heeft dan kunt u deze tot 30 april 2021 kenbaar maken bij de secretaris. U krijgt dan uiteraard antwoord. We hopen erop dat alles voldoende duidelijk is toegelicht.


Nederlands Oranje Jubileum

jubileum

Naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van COVID-19 in Bangkok en omstreken en voor de veiligheid van alle deelnemers hebben wij moeten besluiten het jubileumfeest dat gepland was voor 24 april 2021 uit te stellen tot nader datum. In samenwerking tussen NVT, STZ, NTCC, de hotel locatie en alle andere belanghebbenden zullen we u op de hoogte houden van een mogelijke nieuwe datum. In geval u reeds betaald heeft en de nieuwe datum, om wat voor reden ook, u niet uitkomt zult u volledige restitutie ontvangen.


De NVT publiceert haar activiteiten ook op de Website, Facebook en YouTube.


Mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:

KIS AA Insurance Brokers


Dit is een nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Thailand. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u wel eens contact heeft gehad met de NVT. Deze wordt telkens aan leden, maar soms ook aan een wijdere kring verstuurd. Als u geen prijs stelt op volgende edities, stuur dan een lege e-mail via deze knop, of antwoord op deze mail met als boodschap “Stop Nieuwsbrief NVT”.

Nieuwsbrief Ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden!

Sponsors

Qatar Airways
B-Quik
Heineken
AA Insurance
Gevah
AGS
vischu

Advertenties

Hier zou
uw advertentie
kunnen staan