Vigerende documenten

Documenten t.b.v. de ALV 31 oktober 2018

(Zie tevens hieronder het verslag van de BALV 2018-06-07 en het jaarverslag van de secretaris voor seizoen 2017/2018.)

Jaarverslag

Verslag Kascommissie

Verslag ledenvergadering