Nieuwsbrieven

Layout niet goed? Klik hier om deze nieuwsbrief in uw reguliere webbrowser te bekijken.

NIEUWSBRIEF NR: 02 DATUM: 18 september 2018

Lidmaatschap

Denk eraan tijdig de contributie te voldoen voor het seizoen 2018-2019, zeker als u gebruik wilt maken van kortingen bij evenementen en sponsoren en stemrecht in en deelname aan ledenvergaderingen.

Een indruk van wat de NVT zoal voor haar leden doet, krijgt u in het jaarverslag 2017/2018 van de secretaris op de website. Dit uitgebreide jaarverslag staat op de agenda van de komende algemene ledenvergadering.

plaatje1


Opening Seizoen NVT met Hollandse Stamppot
 
  Betreft: NVT Opening Seizoen
  Tijd: 2018-09-29 16:00 - 20:00
  Plaats: Captain's Pub
in Mermaid Hotel
  Adres: 6 Sukhumvit Soi 29
  BTS: Asok, Phrom Phong
  MRT: Sukhumvit
 

De opening van het seizoen wordt gehouden rond het zwembad van het Mermaid hotel en op het aangrenzende dakterras. Deelname kost voor NVT leden 200 baht, en voor anderen 500 baht. Kinderen tot 12 jaar half geld, kinderen t/m 4 jaar gratis. Inschrijven kan tot 26 september 2018 via buffet@nvtbangkok.org onder vermelding van totaal aantal personen, namen, leeftijden, lid/geen lid.

In het buffet treft u voor genoemde prijs tot 20:00 hutspot, boerenkool, zuurkool, andijvie­stamppot, rookworst, gehaktballetjes, varkenshaas medaillons, mixed salad, tomaten, komkommer, appelmoes, bitterballen, frikandellen, patat, fishfingers, diverse sauzen en softdrinks.


Filmavond
 
  Betreft: Filmavond
  Tijd: 2018-09-20 18:00
  Plaats: Bistro 33
  Adres: 22 Sukhumvit Soi 33
  BTS: Phrom Phong
 

Deze week filmavond op donderdag 20 september. Voorafgaand om 18:00 uur is er gelegenheid om, op eigen kosten, te eten met de andere deelnemers, waarbij tevens de film uit drie kandidaten wordt gekozen. De film is gratis voor NVT leden, 100 baht voor niet-leden. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd.

Er is er een keuze uit 3 films: Michiel de Ruyter (2015), Ventoux (2015), De Aanslag (1986).


Oproep voor bestuursfuncties

plaatje Op 31 oktober zal de Algemene Leden Vergadering worden gehouden. Deze vergadering is toegankelijk voor stemgerechtigde leden. Op grond van artikel 6 lid 8 van het huishoudelijk reglement kunnen stemgerechtigde leden kandidaat worden gesteld voor een bestuursfunctie tot 4 weken voor de vergadering ofwel vóór 3 oktober 2018 door opgave via secretaris. Stemgerechtigde leden zijn alle leden vanaf de leeftijd van 18 jaar die voor dit nieuwe verenigingsjaar 2018/2019 hun contributie hebben betaald.

Bij de verkiezing van bestuursleden in vacatures en op basis van het rooster van aftreden volgens artikel 6 lid 5 van het huishoudelijk reglement, zijn aan de beurt van aftreden Sylvester van Welij (ledenadministratie; met neventaken statistieken en nieuwsbrief) en Jaap van der Meulen (voorzitter), beiden stellen zich herkiesbaar, en Marco Bos (penningmeester) die, wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van 6 jaar in dezelfde functie, niet herkiesbaar is als penningmeester.

Dringend nodig is een vice-voorzitter. Michel Rosmolen is door zijn werk kort na zijn verkiezing vorig jaar in een dusdanig andere werksituatie terechtgekomen, dat hij sedert die tijd amper in Thailand aanwezig is geweest en geen bestuursvergaderingen heeft kunnen bijwonen. En dat is voor de functie van vice-voorzitter toch wel gewenst. Om die reden draagt Michel zijn functie het liefst over aan een ander lid. Verder zou de NVT nog meer voor de Nederlandse gemeenschap in Thailand kunnen betekenen, als iemand de functie van evenementencoördinator zou willen bekleden. Mogelijk in eerste instantie samen met de voorzitter die deze taak sedert zijn verkiezing op zich heeft genomen.

De leden worden opgeroepen om bij zich zelf te rade te gaan of om zich heen te kijken of in deze ledenvergadering in deze vacatures kan worden voorzien en hiertoe vóór 3 oktober kandidaten voor te dragen. Overigens is het natuurlijk mogelijk en aanbevelenswaardig dat leden zich kandidaat (laten) stellen om bestuursfuncties te bekleden of mee te lopen met het bestuur en zich zo in te werken in het besturen van de NVT en functies in de (naaste) toekomst. Leeftijd en geslacht zijn geen criterium, doch wel de beschikbare tijd en de mogelijkheid om op NVT (bestuurs)vergaderingen en bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Een korte omschrijving van de functies vindt u in het Huishoudelijk Reglement of op onze website, waar u ook de invulling van de functies op dit moment aantreft.


Sociëteit Zeezicht

zeezicht Op dinsdag 25 september, na een aanloop van een half jaar praten, denken, prullenbakken vol verfrommelde ideeën zo nu en dan een prettige lunch samen, hebben twee Nederlandse bewoners van Bangkok het plan opgevat om een sociëteit voor Nederlanders te starten. Vanwege hun gevoel voor locatie en optimistisch humeur hebben ze deze midden in Bangkok gelegen locatie voor de gelegenheid omgedoopt tot Zeezicht. Een ontmoetingsplaats voor Nederlanders van alle leeftijden, jong en oud, samen of alleen, woonachtig in Thailand of toerist.

Een ontmoetingsruimte overdag bedenken is één ding, realiseren ligt aan het enthou­siasme van degenen die het mogelijk maken en de bezoekers. De bezoekers bepalen de invulling van deze nieuwe ontmoetingsplek. Tijd voor een kop koffie? Een gesprek? Samen een excursie plannen? Het kan allemaal.

The Green Parrot in 6 Sukhumvit 29 (in Hotel Mermaid) stelt zijn lokaal ter beschikking aan dit initiatief op dinsdag van 11:00 tot 14:00. Bij deze wordt u dan ook uit uitgenodigd om de sociëteit te bezoeken en mede invulling te komen geven. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 25 september om 11 uur 's morgens. U bent van harte welkom.


De NVT publiceert haar activiteiten ook op de Website, Facebook en YouTube.


Mede mogelijk gemaakt door onze sponsors:

Platina Goud
B-Quik KIS
Zilver Brons
Spirit Cinevideo Thailand AA Insurance Europcar Vischu.com

Dit is een nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging Thailand. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u wel eens contact heeft gehad met de NVT. Deze wordt telkens aan leden, maar soms ook aan een wijdere kring verstuurd. Als u geen prijs stelt op volgende edities, stuur dan een lege e-mail via deze knop, of antwoord op deze mail met als boodschap "Stop Nieuwsbrief NVT".

Nieuwsbrief ontvangen?

Klik hier als u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen

Platina sponsor

Gouden sponsor

KIS International School

Uw advertentie

uw advertentie