De NVT publiceert haar activiteiten voor Nederlanders in Thailand naast deze website ook in de Nieuwsbrief, op Facebook, op YouTube en in het NVT Magazine de Tegel.


Oooohhh kom er eens kijken

Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij met zijn Pieten ons op 5 december op het ambassadeterrein tussen 10 en 12 uur komt bezoeken. Ook dit jaar zal De Sint interactief bezig zijn met de kinderen die hem kunnen laten zien wat zij allemaal kunnen.

Bovendien zijn er extra activiteiten door KIS International School, is er ballonvouwen en laat een goochelaar zijn kunsten van dichtbij bekijken.
De schoen mag ook weer gezet worden, dus vergeet niet een extra schoen mee te nemen.

Sinterklaas

Om alles zo vlot en gezellig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om de onderstaande informatie grondig door te nemen en na te volgen:

  • neem mee: één paspoort per familie (vanwege veiligheidsinstructies ambassade); zonder paspoort en zonder u van te voren opgegeven te hebben, krijgt u geen toegang.
  • neem mee: één (niet meer!) cadeau per kind.
  • waarde absoluut niet meer dan 500 baht, om te voorkomen dat de kinderen denken dat Sint favorieten tussen de kinderen heeft.
  • maat van het cadeau: klein! Dit is vooral vereist voor de logistiek.
  • pak het cadeau in en voorzie het van groot wit etiket met voornaam, achternaam en leeftijd van het kind. Pas op: indien de achternaam van het kind niet hetzelfde is als degene die zich inschrijft, dient de achternaam van de ingeschrevene duidelijk tussen haakjes onder de naam van het kind te staan.
  • neem ook mee één extra schoen per kind voorzien van voornaam, achternaam en leeftijd
De toegangsprijs is 200 baht voor leden van de NVT, 500 baht voor niet-leden. Kinderen onder begeleiding gratis. Wij hopen in groten getale Sinterklaas en zijn Pieten te kunnen verwelkomen.

Aanmelden uiterlijk 27 november 2018 met opgave van voor- en achternaam van alle deelnemers en van de kinderen tevens de leeftijd, bij sinterklaas@nvtbangkok.org.
Parkeren is niet mogelijk op ambassadeterrein. Mogelijkheid voor betaald parkeren bij Central Chitlom of bij All Seasons Place, 87 Wireless Road.

 
  Betreft: Sinterklaas
  Tijd: 2018-12-05 10:00−12:00
deur open vanaf 09:15
  Plaats: Nederlandse ambassade
  Adres: 15 Soi Tonson
  BTS: Chit Lom, uitgang 4
 

Museumbezoek

Op 14 november bezoeken we de hele dag Ayutthaya (inclusief Baan Hollanda) naar een idee van Else Geraets, die de groep deze dag zal begeleiden. Op het programma staan een museum, 2 of 3 tempels, Baan Hollanda en eten bij de verlichte tempels voordat de thuishaven wordt opgezocht. Het vertrek uit Bangkok is om 09.00 uur. Meer informatie volgt nog. Er kunnen 20 deelnemers mee, schrijft u zich daarom snel in. De NVT draagt bij aan de kosten van dit uitstapje. Inclusief vervoer vanuit Bangkok en een eenvoudige doch voedzame maaltijd bedraagt de bijdrage van leden van de NVT 500 baht en niet-leden 700 baht per persoon. Eventuele drankjes en entreeprijzen zijn voor eigen rekening. U betaalt bij het instappen in de bus (voor leden: onder vertoon van de ledenpas). Na inschrijven bent u in alle gevallen de bijdrage verschuldigd.

baan hollanda

 
 
  Betreft: Museumbezoek Ayutthaya
  Tijd: 2018-11-14 09:00 - laat
  Plaats: Verzamelen bij ambassade
  Adres: 15 Soi Tonson
  BTS: Chit Lom

U kunt zich tot 5 november aanmelden bij de secretaris, met het aantal personen en hun namen. Bij te geringe belangstelling gaat het bezoek niet door. Dat wordt op 5 november besloten.


NVT Magazine "De Tegel"

Er zijn weer enkele artikelen geknipt uit voorgaande edities van de Tegel:

Tegels


Kortingen en aanbiedingen voor NVT-leden

Voor leden van de NVT bestaat de mogelijkheid om, naast de kortingen op NVT-evenementen, nu ook kortingen te krijgen op producten of diensten van bedrijven die op deze wijze de NVT sponsoren.

Via de Nieuwsbrief, Facebook en de NVT website zult u op de hoogte worden gehouden van nieuwe en bestaande aanbiedingen of wijzigingen daarin.

De lopende aanbiedingen vindt u op de NVT website onder de nieuwe menu optie "Bonus".

Op het moment van gebruikmaken van deze kortingen dient u rechtsgeldig lid van de NVT te zijn en derhalve over het lopende verenigingsjaar (1/9 tot en met 31/8) uw contributie te hebben betaald.

U dient dit aan te tonen middels de toegezonden ledenkaart. Indien u deze niet meer direct voorhanden heeft, kunt u een nieuw exemplaar aanvragen bij
ledenadministratie@nvtbangkok.org.

Platina sponsor

B-Quik

Gouden sponsor

KIS International School

Zilveren sponsors

Uw advertentie

uw advertentie

Nieuwsbrief ontvangen?

Klik hier als u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen

Vind ons op Facebook