De NVT publiceert haar activiteiten voor Nederlanders in Thailand naast deze website ook in de Nieuwsbrief, op Facebook, op YouTube en in het NVT Magazine de Tegel.


NVT Koffieochtend

NVT-Koffieochtend

Met dank aan Anna en Paul Menkveld kan de NVT op 22 november als vanouds een koffieochtend aanbieden bij de residentie voor alle Nederlanders.

Deze ochtend staat in het teken van een onderlinge ontmoeting van mensen die "iets" met Nederland hebben te maken of "iets" voor dat land voelen.

Om het belang van Nederland in de wereld nog eens over het voetlicht te brengen zal chargé d’affaires Z.E. Paul Menkveld op deze ochtend iets vertellen over de diplomatieke relatie tussen Thailand en Nederland en over het werk van de ambassade en hoe dat op onderdelen per land verschilt.

Gelet op de recente plaatsingen van Paul, Peking-Bangkok-Peking, moet het belang­wekkend zijn om over die ervaringen en de verschillen tussen de landen voor het corps diplomatique een beetje achter de schermen mee te kunnen kijken of luisteren.

Er is geen gelegenheid tot parkeren op het ambassadeterrein en bezoekers dienen een geldig identiteitsbewijs te kunnen over­leggen.

Let op:
Vanwege de toegang tot het terrein van de ambassade is het nodig dat uiterlijk op 20 november een lijst met deelnemers ter ambassade dient te worden ingediend. Geef u dus hier op vóór 20 november 21:00 uur.

Details: NVT Koffieochtend
Tijd: 2017-11-22 10:00-12:00
Plaats: Residentie ambassadeur
Adres: 106 Wireless Road
BTS: Phloen Chit, uitgang 5

NVT Sinterklaasfeest

Sinterklaas

Op dinsdag 5 december zal Sint en zijn Pieten ons op het Ambassade terrein tussen 10 en 12 uur bezoeken. De Sint zal dit jaar interactiever zijn dan vorige jaren en hij zal persoonlijk gaan kijken hoe de kinderen hun Pietendiploma gaan halen. Bovendien zijn er extra activiteiten door KIS International School, is er Balloon Sculpture en Face Painting.

En....... dit jaar mogen de kinderen hun schoen zetten.

Vanaf 9:15 kunt u het terrein op.

Om alles zo vlot en gezellig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om de onder­staande informatie grondig door te nemen en op te volgen:

Meenemen

 • 1 paspoort per gezin (i.v.m. veiligheid instructies ambassade), zonder paspoort of zonder u van te voren opgegeven te hebben, krijgt u geen toegang.
 • 1 (niet meer!) cadeau per kind:
  • Waarde cadeau absoluut niet meer dan 500 baht, dit om te voorkomen dat de kinderen denken dat Sint favorieten tussen de kinderen heeft.
  • Maat cadeau: klein. Dit is vooral vereist ivm de logistiek.
  • Ingepakt
  • Voorzien van Groot wit etiket met voornaam, achternaam en leeftijd.
   Pas op: Indien de achternaam van het kind niet hetzelfde is als degeen die zich inschrijft, dient de achternaam van de ingeschrevene tussen haakjes duidelijk onder de naam van het kind te staan.
 • 1 Schoen per kind voorzien van voornaam, achternaam en leeftijd.
Details: NVT Sinterklaasfeest
Tijd: 2017-12-05 10:00-12:00
Plaats: Nederlandse Ambassade
Adres: 15 Soi Ton Son
BTS: Chit Lom, uitgang 4

Aanmelden

Kosten zijn 200 baht per persoon voor leden van de NVT, 500 baht voor niet-leden, kinderen gratis.

Aanmelden is verplicht en dat kunt u tot uiterlijk 27 november doen via sinterklaas@nvtbangkok.org, met opgave van naam en voornaam van alle volwassen deelnemers, en naam en voornaam plus leeftijd van ieder kind.

Veiligheid

In de tuin van de ambassade zijn waterpartijen. Deze zullen met lint worden afgezet. We adviseren ouders stellig hun kinderen goed in de gaten te houden.

De pepernoten zijn gemaakt in een fabriek waar ook noten worden verwerkt en zijn niet glutenvrij.

Er is geen gelegenheid tot parkeren op het ambassadeterrein. Mogelijkheid voor betaald parkeren bij Central Chit Lom of bij All Seasons Place, 87 Wireless Road.

Wij hopen in groten getale Sinterklaas en zijn Pieten te kunnen verwelkomen.

Het NVT Sinterklaas team

Sinterklaas

KIS International School


Crematie Rama IX in de Tegel

Procession

Een van onze leden heeft een kijkje achter de schermen kunnen nemen bij de voorbereidingen van de grote ceremonie rond de crematie van Koning Bhumibol Adulyadet. Zij heeft er een artikel over geschreven en met vele foto's verluchtigd. Bekijk het in ons on-line Magazine "de Tegel".

Crematorium

Kortingen en aanbiedingen voor NVT-leden

Voor leden van de NVT bestaat de mogelijkheid om, naast de kortingen op NVT-evenementen, nu ook kortingen te krijgen op producten of diensten van bedrijven die op deze wijze de NVT sponsoren.

Via de Nieuwsbrief, Facebook en de NVT website zult u op de hoogte worden gehouden van nieuwe en bestaande aanbiedingen of wijzigingen daarin.

De lopende aanbiedingen vindt u op de NVT website onder de nieuwe menu optie "Bonus".

Op het moment van gebruikmaken van deze kortingen dient u rechtsgeldig lid van de NVT te zijn en derhalve over het lopende verenigingsjaar (1/9 tot en met 31/8) uw contributie te hebben betaald.

U dient dit aan te tonen middels de toegezonden ledenkaart. Indien u deze niet meer direct voorhanden heeft, kunt u een nieuw exemplaar aanvragen bij
ledenadministratie@nvtbangkok.org.

Onze sponsors:

Nieuwsbrief ontvangen?

Klik hier als u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen

Vind ons op Facebook